Suteraqaaseh...

29 December 2008

Hargailah orang rendah,
Ketahuilah bahawa SUTERA asalnya daripada ulat...renungkan...

0 Lontarkan KALAM anda: