20 February 2009

Amanah Sepanjang Tahun 2009

ü Ketua Pengawas Keceriaan
ü Pengerusi Pergerakan Puteri Islam
ü Pengerusi Persatuan Pendidikan Islam
ü Setiausaha Rumah Sukan Hijau
ü AJK Disiplin Kelab Tingkatan 6
ü AJK Aktiviti Persatuan Sejarah

Harapanku, semoga Ina dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya.
SMKSE…Segalanya bermula di sini…

0 Lontarkan KALAM anda: